advent

A polgári évtől eltérően 2020. november 30-án új év kezdődött az egyházi idő tekintetében. A karácsonyig tartó adventi idő vezeti be ezt az új időszakot, amelynek meghatározó momentuma a várakozás. Az advent magában hordozza az Izaiás próféta által megjövendölt Messiás, Jézus megszületésére való készületet, de a jelenlegi zavaros időszakban a remény és a bizakodás még jobban áthatja napjainkat, mint bármikor.

A sötétséget szétoszlató gyertyalángok hetenkénti fellobbanásánál sajnos személyes formában nem tudunk jelen lenni. Ezt pótolandó minden héten közzéteszünk egy rövid, adventi gondolatokat tartalmazó videót, amely mindenkihez közelebb hozhatja a Szabadító születésének ígéretét: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát;… mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és így fogják hívni nevét: Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten.”