PÁLYAORIENTÁCIÓS MÉRŐ- ÉS TÁMOGATÓESZKÖZ

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal által vezetett EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosítószámú, „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeketés kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása ésfejlesztése” elnevezésű projekt keretében fejlesztett Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz(POM) fejlesztése lezárult. A POM az alábbi linken érhető el: https://pom.oktatas.hu/

Tovább...