VizsgaidőszakJelentkezésSzintAngolNémet
2021. JANUÁR2020. nov.2 – dec.2.B1jan. 15. péntekjan. 15. péntek
B2 jan. 9. szombat jan. 9. szombat
C1 jan.15. péntek jan. 15. péntek
2021. FEBRUÁRjan. 1. –  febr. 3.B1
B2 febr.27. szombat febr. 27. szombat
C1 – –
2021. ÁPRILISmárc. 1. – 28.B1
B2 ápr. 24. szombat ápr. 24. szombat
C1 ápr. 23. péntek –
2021. MÁJUSápr. 1. – máj. 5.B1máj. 28. péntekmáj. 28. péntek
B2 máj. 29. szombat máj. 29. szombat
C1 máj. 28. péntek máj. 28. péntek
2021. AUGUSZTUSjúl. 5. – aug.4.B1
B2 aug. 27.péntek aug. 27.péntek
C1 aug. 26. csütörtök –
2021. OKTÓBERszept. 1. – szept. 23.B1okt. 15. péntekokt. 15. péntek
B2 okt. 16. szombatokt. 16. szombat 
C1 – –

*Egy-és kétnyelvű vizsgák. A BME Nyelvvizsgaközpont a változtatás jogát fenntartja. A kétnyelvű vizsgák csak a budapesti vizsgaközpontban kerülnek megrendezésre.