IKSZ – Iskolai Közösségi Szolgálat
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”

Időkorlátok

IdőtartamElszámolható idő napontaNem elszámolható idő
50 óra közösségi szolgálat9-11. évfolyamon letöltendőTanítási időben hétköznapokon 1-3 órahétvégén, hosszabb szünetekben 1-5 óraa helyszínre és a helyszínről az utazás ideje

Nem kell szünetet tartani a napok között

Korlátok

NEM szükségesKülföldön NEMFogadó szervezet NEM lehet
iskolai közösségi szolgálat a felnőttoktatásbanés sajátos nevelési igényű tanulók esetében – szakértői bizottság javaslata ajánlottvégezhet közérdekű önkéntes tevékenységet 16 éves kor alatti önkéntesés korlátozottan cselekvőképes nagykorú érdekvédelmi,képviseleti,vagy politikai szervezetannak ellenére, hogy fogadhat önkénteseket 

Miért hasznos?

a jelentkező tanulónaka fogadó szervezetnekaz iskolának
személyiséget, kommunikációs képességeket, önismeretet fejlesztérzékenyítkapcsolatokat építjó gyakorlatszerzési lehetőséget éspályaorientációt biztosíttársadalmi felelősségvállalást erősítkompetenciákat fejlesztnöveli az önbizalmatalapértékek megteremtésére együttműködés, kölcsönösség, céltudatosság, integrálódás, kapcsolatépítés és új erőforrásra ad lehetőséget a dolgozók munkahelyének veszélyeztetése, és szakértelmének helyettesítése nélkülúj élménypedagógiai területekre vezet a kölcsönösség elve alapján újfajta pedagógiai kultúra tanár-diák viszony új módozatai összhangja közösségi szolgálat programlehetőségei és a pedagógiai program között