VIZSGASZABÁLYZAT

A 2022.09.01-től érvényes szabályzat ide kattintva letölthető pdf formátumban.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

minta feladatsorok a következő linken érhetők el:

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott

A BME vizsgatájékoztatók az alábbi linken érhetők el:
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga_elott_fooldal/vizsga_elott

A jelentkezés

 • Jelentkezés online történik
 • ÁFÁ-s számla igénylése esetén külön lapra 1 db fénymásolatot kérünk a befizetéről szóló bizonylatról mellékelni.
 • A vizsga pontos helyéről és idejéről kizárólag emailben értesítjük a vizsgázókat.
 • A vizsga megrendezése létszámhoz kötött. (minimum 8 fő)

A vizsgázó jogai

 • Vizsgát lemondani a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, halasztani a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl lehet – csak személyesen, a halasztási vagy lemondási űrlap kitöltésével – a jelentkezés elfogadását igazoló lap bemutatásával.
 • Lemondás esetén az eljárási díjjal csökentett vizsgadíj összegét térítjük vissza. A visszatérítés átutalással történik. Nem tarthat igényt visszatérítésre a jelentkező akkor, ha a vizsgát nem mondta le és a vizsgán nem jelent meg.
 • Halasztani csak részvizsgát (A vagy B), illetve teljes (C) vizsgát lehet a következő vizsgaidőszakra. A halasztott vizsgát lemondani vagy további halasztással élni nem lehet, az a teljes vizsgadíj elvesztését vonja maga után. – Halasztott vizsga esetén a vizsgázónak a következő jelentkezési időszakban újra kell jelentkeznie, és különeljárási díjat kell fizetnie a jelentkezéskor. Ennek elmulasztása esetén a vizsgára nem tudjuk beosztani, korábban befizetett vizsgadíját elveszíti.
 • Fellebbezni csak jogszabálysértés vagy számszaki hiba esetén, az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül lehet. Minden más esetben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a vizsgázó, kitöltött formanyomtatványon a különeljárási díj befizetésével a Nyelvvizsgaközpont Koordinációs irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül.
 • A dolgozatokat írásos kérvény benyújtásával személyesen a vizsgázó tekintheti meg a kijelölt időpontban.
 • A dolgozatok eredményéről a bizonyítvány kiállításáig, külön kérésre, térítés ellenében igazolást állítunk ki a vizsgaidőszak utolsó vizsgájának eredményhirdetésétől a bizonyítványok kipostázásának megkezdéséig. Az igazolások a kérvény beadása után 1 héttel készülnek el.
 • Az aktuális árakat és időpontokat honlapunkon, illetve a hirdetőtáblánkon tekintheti meg.

Eredmények – Bizonyítvány

 • Az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményeit a megadott napon 17 óra után tekinthetők meg az egyéni kód alapján a Vizsgaközpont hirdetőtábláján (Jászberény, Szabadság tér 1.).
 • Az eredményekről telefonon nem áll módunkban felvilágosítást adni.

Eredményed az online fiókodban megtekintheted vagy a honlapon az eredményközlő oldalon találod. A vizsgaeredményekről külön értesítést nem küldünk és – a személyiségi jogaid védelme érdekében – telefonon nem adunk felvilágosítást. 

A vizsgád akkor sikeres, ha a részvizsgánként az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy mellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése és kétnyelvű vizsga esetén a közvetítés) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.

Az eredményednél részletesen feltüntetjük a pontszámaidataz értékelést („megfelelt” (sikeres), ill. „nem felelt meg” (sikertelen)), és azt, hogy a vizsgán elért eredményed alapján milyen bizonyítványt kapsz.


Eredményeidet mindig csak a következő vizsgaidőszakig nézheted meg, ezt követően csak a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán érdeklődhetsz.
A vizsgád eredményéről a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolást kérhetsz.

Eredményközlés az adott napon legkésőbb 17 órától!

BME számlázás: bmenyelvvizsga.szamlazas@gtk.bme.hu

BME ügyfélszogálat: bmenyelvvizsga@gtk.bme.hu

Terplán Szki ügyintézők elérhetőségei:

Telefon.: +36 57 505440

e-mail: terplan@terplanszki.hu

Ügyfélfogadás ideje:

hétfő08:00-15:30
kedd08:00-15:30
szerda08:00-15:30
csütörtök08:00-15:30
péntek08:00-15:30