Az iskola általános alapelve:

Általános emberi értékeken alapuló pedagógiában hiszünk, a ránk bízott gyerekek szakmai képzése mellett, így kiemelten fontos, hogy életszeretetre, őszinteségre, másik ember tiszteletére, becsületes, lelkiismeretes helytállásra neveljük őket. Céljaink megvalósításánál fontos szempont, hogy tanulóinkkal és családjaikkal szoros együttműködést alakítsunk ki.

Aktív diákélet, jól működő osztályközösségek, szakkörök és egyéb fórumok erősítik, szorosabbra fűzik a személyes kapcsolatokat diákok, tanárok, szülők között.

Szakmai programunk megvalósítása gyerekközpontú, családias, biztonságos környezetben történik. Az egyes szakmai programokhoz magas technikai színvonalat biztosító oktatástechnikai és szakmai gyakorlati feltételrendszer társul.

Iskolánk által vallott pedagógiai és szakmai célkitűzések jól illeszkednek a Kolping Szövetség alapelveihez.

A Terplán működésének célja, hogy olyan intézményt fejlesszen, amely diákjai és tanárai számára katolikus keresztény értékeket közvetít.

A képzés jellemzői

5 évfolyamos technikumi képzések:

Technikum 9-13. évfolyam

 • Óraterve két részből áll közismereti és szakmai órákból;
 • A tanulók 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv – és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból, 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgával valamint a választott szakmában technikusi szakmai vizsgával zárják középiskolai tanulmányaikat;
 • Állami ösztöndíj rendszer keretében tanulóink havi ösztöndíjban részesülnek.
 • Választható technikumi képzések:

Gazdasági szakterületen:

Logisztikai technikus

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Műszaki-informatikai szakterületen:

Gépgyártástechnológiai technikus

Gépjárműmechatronikai technikus

Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető

 • Minden szakterületen gyakorlatorientált képzést folytatunk, ennek megvalósítását támogatja az iskola által működtetett EDU-RÉGIÓ Szakképző Központ, mely szerves részét képezi a szakmai elméleti oktatás bázisának;

Miért a Terplán?

 • Az általunk kínált technikumi képzések mindegyike lehetőséget biztosít főiskolai, egyetemi továbbtanulásra, illetve a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
 • Tananyag feldolgozás során változatos pedagógiai módszerekkel dolgozunk- projektoktatás, kooperatív módszer, tapasztalati alapon nyugvó szakmai projektek színesítik és segítik a tananyag elsajátítását.
 • Idegen nyelvek oktatását minden szakterületen kis csoportos formában szervezzük.
 • Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk állami nyelvvizsga letételére iskolán belül, a Budapesti Műszaki Egyetem Akkreditált Nyelvvizsga központjaként működünk;
 • Választható idegen nyelvek: angol, német, spanyol.
 • Iskolánk minden szakirányában az eltöltött 5 év alatt aktív diákélet, sport és önszerveződő művészeti körök működnek( fotó, színjátszókör, stb.).
 • Számos pályázaton veszünk részt, ahol lehetőséget kapnak tanulóink idegennyelvi kommunikációs képességeik fejlesztéséhez.
 • Bejáró tanulóink biztonságos környezetben tölthetik el a várakozási időt akár órakezdés, akár a délutáni haza utazásig.
 • Számítógépekkel felszerelt informatika laborok lehetőséget biztosítanak a tananyag feldolgozáshoz, oktatóanyagok futtatásához. ECDL vizsga letételének lehetősége.
 • Színvonalas büfénk szolgáltatása lehetőséget biztosít az iskolán belüli egészséges étkezésekhez.
 • Fiatal, rugalmas tantestület, szakmájukban elismert oktatók, gyakorlati szakemberek támogató pedagógiai- szakmai munkája szolgálja tanulóink eredményes tanulmányi, közösségi tevékenységét.
 • Szervezeti kultúránk szerves részét képezik iskolai ünnepeink, melyek méltó megünneplésére nagy hangsúlyt fektetünk. Iskolánk diákjai tanárai szorgalmas munkával készülnek a szalagavató, ballagási ünnepeink, emlékezetes megünneplésére.
 • Egyházi ünnepeink előkészítése, ünneplése – lelkigyakorlat, lelkinap, advent, nagyhét – fontos része tanulóink és tanárink, oktatóink lelki feltöltődésének, melyek biztos alapot adnak mindennapi tevékenységünk végzéséhez.