Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal által vezetett EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító
számú, „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket
és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében fejlesztett Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz
(POM) fejlesztése lezárult. A POM az alábbi linken érhető el: https://pom.oktatas.hu/