Javítóvizsgát tenni kívánó tanulók 2021.augusztus 19-ig jelentkezenek az Iskola titkárságán.

A javítóvizsga időpontja: 2021.08.24 (kedd) 8 óra